Aktiviteter

LOCKANDE MEN OROLIGT T I GODTEMPLARGÅRDEN
Gården är ju en allmän samlingslokal, och den är omtyckt. Många är det som vill hyra den för möten och andra aktiviteter men också för fester av olika slag. Det är ju inte så många ställen där man kan hyra lokal utan att det serveras alkohol.
Men också nyktra fester hörs. I år har vi fått fler klagomål än tidigare. Det är grannar som störs av höga ljudnivåer, när det spelas musik. Man har också anmält Godtemplargårdens ägare, Brännkyrka Godtemplares Byggnadsförening (som ju i sin tur ägs av vår IOGT-NTO-förening) till Miljöförvaltningen med krav på tysta kvällar under helgerna.
Man har vidare klagat på att de som besöker gården parkerar sina bilar på Trumslagargatan.
Problemet är inte bara ekonomiskt – ska vi kunna fortsätta att driva Godtemplargården   behöver vi de inkomster vi kan få. Men problemet har en annan och svårare sida. Vi har fått förslag på alternativa verksamheter som skulle kunna ge inkomster.
Men det frivilliga arbete vi lägger ner gör vi för att hålla en allmän samlingslokal igång, inte för att skaffa inkomster till ett hus utan sådan verksamhet.
Vad som nu händer vet vi inte – men det kan hända att vi tvingas sälja Godtemplargården för rivning.

Älvsjö IOGT-NTO
Godtemplargården, Trumslagargatan 10, Älvsjö
08 – 647 14 50 (även fax)
e-post alvsjo.iogt@telia.com eller godtemplargarden.alvsjo@telia.com

Pendeltåg till Älvsjö station, buss 144 till Skyttes plan, 163 till Långbrodalsvägen