En ursäkt

En ursäkt till våra grannar och en hälsning till dem och alla andra

Godtemplargården är omtyckt som helnykter festlokal. Ett par gånger i månaden under säsong hyr grupper in sig på lördagskvällar, och det händer att de har så roligt att våra grannar hör musik och andra ljud. Vi beklagar om att de känner sig störda, samtidigt som vi tycker att det behövs festlokaler, inte minst för ungdomar, där förutsättningen inte är att de skall förtära öl, vin eller sprit. För att alla ska förstå att vi inser – och beklagar – att också nykter glädje hörs, citerar vi en fabel som den amerikanske författaren James Thurber skrev en gång. Så här lyder den:

James Thurber

Björnen som blev godtemplare
Långt bort i Fjärran västerns skogar bodde en gång en brun björn som tyckte om att ta sig ett glas någon gång men aldrig mer än ett. Han brukade titta in på en bar där de sålde mjöd, en dryck gjord av honung, och dricka ett glas, och sedan brukade han lägga några slantar på disken och säga: ”Fråga de andra björnarna vad de vill ha, jag bjuder”. Och så gick han hem. Men efter en tid började han dricka både två och tre glas och sedan fyra och fem. Kväll efter kväll kom han hemraglande, sparkade omkull paraplystället, slog ner lampan och rände armbågen genom fönstret. Till sist brukade han snubbla omkull på golvet och somna där han låg. Hans hustru var förtvivlad och barnen vettskrämda.

Slutligen insåg emellertid björnen vilket syndigt liv han förde och beslöt att bättra sig. Så småningom blev han en berömd nykterist, som ofta höll föredrag. Alla som kom hem till honom brukade han varna för de vådliga följderna av dryckenskap och skryta med hur stark och frisk han hade blivit, sedan han avsvor sig spriten. För att bevisa detta stod han på huvudet och på händerna och hjulade runt rummet och sparkade omkull paraplystället, slog ner lampan och rände armbågen genom fönstret. Till sist brukade han utmattad snubbla omkull på golvet och somna där han låg. Hans hustru var förtvivlad och barnen vettskrämda.

Sens moral: Det är lika lätt att falla framstupa som att sätta en rova.