Kafékvällar hösten 2012

Kafékvällar hösten 2012

Söndagen den 16 december 2012

Julkonsert med Långbrodalskören

Årets stora körevenemang i Godtemplargården samlade som vanligt en stor och entusiastisk skara åhörare som fick lyssna till den välsjungande kören – bortåt fyrtio röster stark. Första avdelningen hade denna gång fått en annan utformning än tidigare. Luisa Garcia på cello och Mia Mattsson Hamrin och Helena Lundkvist på flöjt öppnade med ett instrumentalnummer av Haydn,varefter de beledsagade körens framförande av Gaudete ur Piae Cantiones. Kören leddes av Kerstin Edewald-Berg och Martin Wikmark.

Efter kaffepausen fick publiken vara med och sjunga in julen i en rapsodi av klassiska julsånger. Fin säsongfinal!

Söndagen den 2 december

Möten i politiken

Höstens näst sista kafékväll hade rubriken Möten i politiken, och det var vår egen medlem Bengt Göransson, som tillhörde regeringen 1982-91, som berättade om personer han mött i politikens värld. Olof Palme och Thorbjörn Fälldin, men också personer som han mött tidigare i livet som Örebros kommunalråd Harald Aronsson, som var förebild för Gunnar Ohrlanders pjäs Pampen. Utöver att berätta om personerna kommenterade och analyserade han också några av politikens villkor och utmaningar.

Söndagen den 25 november

Vem där?

Specialensemblens höstkonsert hade fått formen av en tävling, där publiken fick chansen att identifiera kompositörer, artister, platser och annat som kunde associeras till de melodier som spelades. Det var en blandning av opera, visor och populärmusik, och alldeles enkelt var det inte att svara rätt på frågorna. Bara två rätta svar lämnades in, och de som stod bakom de svaren fick pris.

Efter kaffepausen avrundade ensemblen kvällen med ytterligare några nummer. Karin Schilt är en duktig ledare för en skicklig ensemble med tio medlemmar som förvaltar arvet efter grundaren Uno Hurtigh. Det är nu trettioett år sedan starten. En tacksam publik visade sin uppskattning med varma applåder.

Söndagen den 11 november

MÖTE MED HENNING MANKELL

Mankell

Höstens andra författarmöte hade Henning Mankell som gäst och huvudperson. En andlöst – och ofta rörd – åhörarskara fick ta del av Hennings skildring av det som är grunden för hans författarskap – en insikt att livet måste tas på allvar och att det är en njutning att göra det.

Under föredraget fick vi ta del av viktiga påpekanden – information är inte detsamma som kunskap, att tänkandet kräver tid och att dagens brådska därför är farlig var ett par exempel. Att de första människorna levde i Afrika för hundratusen år sedan, och de utvandrade med en hastighet av fem kilometer per generation, gav underlag för eftertanke.

Efter föredraget och en kaffepaus fick åhörarna ställa frågor, och då fick Henning möjlighet att berätta om den teater i Maputo där han verkar.

Söndagen den 28 oktober

SofiaModigh

MÖT UNGA KRIS

Unga Kris är en organisation för unga som efter avtjänade straff hjälper sig själva och andra att hitta andra vägar i livet. Sofia Modigh, som i många år arbetat på skilda områden i nykterhetsrörelsen – IOGT-NTO och NBV – ägnar nu sin tid åt denna organisation, och hon gästade oss denna kafékväll. I sällskap hade hon fyra personer med hemvist i Unga Kris och Kris (vuxenorganisationen), och två av ungdomarna, Erik och Simon delade uppdraget att presentera verksamheten med Sofia.

Det var en inte bara tankeväckande och informativ kväll utan lika mycket en inspirerande – det finns alltid möjligheter att göra något annat och bättre. Det handlar om egen vilja och om omgivningens tilltro. Inte minst den senare är central om arbetet ska lyckas.

Söndagen den 21 oktober

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MÖTE MED MAJGULL AXELSSON

En av våra mest kända och uppskattade författare, Majgull Axelsson, gästade höstens andra kafékväll, som samlat en intresserad skara åhörare. Hon berättade medryckande om hur hennes författarskap växte fram – hon var tidigare journalist, och då skrev hon om det hon såg. Som författare blev hon en del av sina berättelser.

En stark medkänsla med andra hade hon fått med sig från uppväxten i Nässjö, där resandefolket, tattarna, var en folkgrupp som levde i ett påtagligt utanförskap. Majgull är en skicklig berättare också inför en lyssnande publik, och några texter som hon läste upplockade både till läsning hos dem som inte läst henne tidigare och till omläsning hos andra.

Söndagen den 30 september

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

EVA HAMILTON . Chef för Sveriges Television, SVT

Höstsäsongens första kafékväll, söndagen den 30 september, bjöd på ett möte med chefen för Sveriges Television, Eva Hamilton. Hon berättade för en skara uppmärksamma lyssnare om mediasituationen idag, som är under snabb och stark förändring. SVT är numera särklassigt störst som TV-företag i Sverige och har också tittare i alla åldersgrupper, som alla kan finna program som de sätter värde på. Den förändring av betalningssystemet, där den hittillsvarande Tv-avgiften som betalas av varje hushåll, är det för tidigt att säga något om.

Utöver en kunnig – och med klarhet framförda – redovisning, fick besökarna tillfälle att ställa frågor, och vi kunde glädja oss åt Eva Hamiltons förmåga att besvara alla frågor med allvar och respekt för den frågande.