Kafékvällar hösten 2013

Söndag 15 december 2013

NYNÄSBANAN FRÅN FÖRSTA SPADTAGET TILL DAGENS PENDELTÅG 
Paul Lindblom, lokalhistoriker – berättade engagerat och kunnigt om Nynäsbanans historia och gav utblickar över Södertörnsområdet i stort.
Hans berättelse stödde sig på en minnesbok som en särskild kamratförening, bildat av tidigare anställda vid SNJ, Stockholm-Nynäs Järnväg hette. Höstens sista kafékväll blev därmed också ett viktigt bidrag i den serie program vi presenterat med kvalificerad lokalhistorisk kunskapsförmedling som grund.

Söndagen den 1 december 2013

Adventskonsert med Långbrodalskören
Årets stora körevenemang i Godtemplargården samlade i år ett sprängfyllt hus. Som
tidigare omfattade första avdelningen klassiska svenska julsånger med anknytning till kyrkliga traditioner. Efter kaffepausen följde så en blandad svensk och internationell del.
Publiken hyllade kören och dess ledare Kerstin Edewald-Berg och Martin
Wikmark.

Söndag 24 november 2013
Specialensemblens konsert
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Specialensemblen väljer alltid ett tema för sina konserter – den här gången ”Wild West, toner från andra sidan Atlanten”. Och en tacksam publik fick sitt lystmäte i form av mest kända melodier som alla utom en arrangerats av ensemblens grundare Uno Hurtigh. Potpurrier ur kända musikaler som Teaterbåten, Spelman på taket och South Pacific,
filmmusik ur Disneys klassiska Snövit och Chaplins vemodiga Avsked hörde till det vi bjöds på. Sydamerika fick också utrymme melodier ur filmen Orfeo Negro fanns på repertoaren.

Olle Renström hälsade välkommen och tackade med några passande rader
av Tage Danielsson.

Bland åhörarna denna kväll fanns också Uno Hurtighs dotter. Unos livsverk av arrangemang har både vår förening och ensemblen haft och har så mycken glädje av.

Söndag 3 november 2013
ALF HENRIKSON – EN FÖRFATTARE VÄRD ATT MINNAS
IMGP0104
Olle Renström svarade för en sakkunnig, koncentrerad och engagerad presentation av Alf Henrikson, en författare som utöver att vara en rimsmed av klass, en dagsversernas mästare också var en historiker av rang som alltid hittade sådant i gångna tider som ingen annan kommit på.

För dem av kvällens besökare som själva läst Henrikson blev Olles föreläsning en välkommen påminnelse, och för andra ett tillfälle att hitta en ny litterär föleslagare.

Söndag 20 oktober 2013
Så byggdes Stockholm – sju filmer av Göran Gunér
GoranGuner 
Filmaren Göran Gunér, Athenafilm har regisserat och producerat sju korta filmer som  berättar Stockholms byggnadshistoria från medeltiden till nu. Under en dryg timme fick kafékvällens besökare ta del av en spännande historielektion, som gav de äldre påminnelser om det de aldrig hade hört, kanske hade glömt eller ta del av sådant som de mindes. De yngre fick en koncentrerad berättelse om den stad där de lever. Filmens förmåga att på kortare tid ge mer av kunskap än andra media beror antagligen på att den mer än de andra fångar och talar till tittarnas känsla, inte bara deras intellekt.
Gunér avtackades med en blomma, , överlämnad av ordföranden Olle Renström, och sedan drack vi tillsammans en kopp kaffe, innan vi skildes åt.

 

Söndagen den 6 oktober
TEATERFÖRESTÄLLNING – STRINDBERGS BREV TILL HARRIET BOSSE
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skådespelarna Maria Hjalmarson och Hans Wigren har gjort en sammanställning av en del av August Strindbergs brev till Harriet Bosse som de framförde i en föreställning denna kafékväll. Besökarna fick vara med om en teaterupplevelse med substans i innehållet och med ett framförande som var starkt engagerande – präglat av vad som bäst beskrivs som täthet, talang och tempo. Applåderna var starka och uppskattande.

Söndagen den 22 september
JAG VET VAR JAG KOMMER IFRÅN

IngemarEliasson
Ingemar Eliasson, som varit folkpartistiskt statsråd och därefter landshövding i Värmland och slutligen riksmarskalk, gästade oss vid den andra kafékvällen denna höst. Och han gav oss en ytterst minnesvärd kväll under rubriken ”Jag vet var jag kommer ifrån”.
Han inledde med att reflektera över minnet. Vad minns vi och var kommer våra minne från? Vi påverkas mer än vi inser av andra när de kommenterar våra egna minnen.
Och minnet är personligt ? en av de viktigaste som Eliasson påpekade var att han aldrig hade mött en enda människa som inte vetat något som andra inte visste. Respekt för
medmänniskan är en grundläggande insikt vi behöver skaffa oss. En förebild för Eliasson är skalden och professorn m m Erik Gustaf Geijer, vars dikt Nyåret 1838, Ensam i bräcklig farkost, hade varit en ledstjärna för honom.

Eliasson föddes och växte upp i Värmland, där hans far drev en lanthandel. Sin folkrörelsebas fann han i Missionskyrkan, som i struktur och arbetssätt i mycket påminner om nykterhetsrörelsens. Han noterade att vi idag ofta talar om människors religiösa hemvist, något som man inte gjorde för fyrtio år sedan. Detta faktum kan vara positivt om det får oss att respektera våra medmänniskors tro. Så skapas mångfald i samhället. Eliassons slutsats var att vi måste tillägna oss grundläggande värderingar för vårt handlande. Vi har ansvar som människor.

Lite tillspetsat och förenklat kan man säga att Ingemar Eliasson gav oss en god predikan och gjorde det som en sann liberal. En upplyftande kväll.

Söndagen den 8 september
CANNABIS ÄR VÄL INTE FARLIGT?
Foto: Yvonne Söderdahl
Höstsäsongen 2013 inleddes med en kafékväll med frågan Cannabis är väl inte farligt? som rubrik. Det var Per Johansson från Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle som tillsammans med Vivi-Anne Lovelock, som leder Våra Gårdars ungdomssatsning, som svarade på frågan. Per har en unik kunskap om narkotikasituationen i världen och fick många frågor från den intresserade publiken, som uppgick till ett femtontal. Inte förrän en kvart över åtta avslutade vi kvällen.

Vi firade också vår medlem Allan Kling som fyllt 90 år.
Foto: Yvonne Söderdahl