Kafékvällar hösten 2008

LIVSLÅNG KÄRLEK – EN KVÄLL OM JAMES THURBER – 14 december

I stället för Lars Forssellprogrammet som kommer i vår presenterade Bengt Göransson en litterär favorit, den amerikanske humoristen James Thurber. Hans intresse för denne väcktes när han av sina IOGT-kamrater fick boken Thurbers karneval i studentpresent 1951.

Några overheadbilder med Thurbers teckningar varvades med uppläsning av texter, alltifrån Walter Mittys hemliga liv (filmad 1947 med Danny Kaye i filmen Här kommer en annan) till Björnen som blev godtemplare.

Kvällen blev en ”kväll på övertid”: normalt utgör Julkonserten med Långbrodalskören höstfinal, och det gjorde att vi den här kvällen hade färre besökare än vanligt.

JULKONSERT MED LÅNGBRODALSKÖREN – 7 december

Långbrodalskören med Kerstin Edewald-Berg och Martin Wikmark som ledare drog förra året rekordpublik och många fick stanna utanför. Det gjorde att kören i år ville ha ett offentligt genrep kl 16 och offentlig konsert kl 18. Skulle det komma publik till båda? Det gjorde det och det med besked. 80 kom till genrepet och 90 till konserten.

Och som vanligt bjöd kören på ett varierat och specialkomponerat program Lite allvarligare julsånger före kaffepausen och julvisor och upptåg efter. Lucia, pepparkaksgubbar och levande julstjärna framträdde inom ramen för konserten och det blev en fin upptakt till julen. Slut på hösten var det dock inte, vi har en kafékväll kvar, den 14 december.

AMERIKA EFTER NOTER – 23 november

Specialensemblen, återkommande gäst i kafékvällsammanhang, hade denna kväll valt Amerika som sammanhållande tema. Och de nio musikanterna bjöd på en kvalkad av medryckande melodier – sådant som med rätta kan kallas örongodis. Potpurri på melodier ur Disneyfilmer, verk av Gershwin och Ellington är några exempel på det som framfördes.

Kul att Specialensemblen klarar att ständigt utvecklas. Karin Schilt är sammanhållande kraft och presentatör.

Samtidigt kunde besökarna bekanta sig med ett nytt månadens konstverk, den här gången ett nonfigurativt verk av Jörgen H M Byström, Nordkoster.

POLITIKENS VILLKOR – OCH DESS PRIS – 9 november

Tidigare finansborgarrådet Kristina Axén Olin gästade oss denna kafékväll och förde ett samtal om politik och politiker med vår medlem Bengt Göransson, tidigare utbildningsminister.

Axén Olin är en öppen och i bästa mening jordnära politiker som med naturlig auktoritet möter sina medmänniskor. Hennes medverkan möttes därför av stor uppskattning.

Efter kaffepausen avslutades så sammankomsten med att Märta Schilt i serien Ur folkrörelsernas sångskatt presenterade Nykterhetsarmén, en nästan helt bortglömd organisation som en gång hade egen lokal i Älvsjö, den som sedan blev Frälsningsarméns och som numera är privatbostad. En av den organisationens sånger sjöng vi till Ingrid Nilssons ackompanjemang och sedan avslutade vi med en modernare sång, Mikaels Wiehes Det här är ditt land. Håkan presenterade dår Woody Guthrie som är upphovsman till Wiehes förlaga.
Trettiofem mötesbesökare var vi.

VÅRT ÄLVSJÖ – samtal i politikens halvtid – 29 OKTOBER

Mitt i valperioden inbjöd vi ordföranden i Älvsjö stadsdelsnämnd Karl Bern (fp) och ledamoten, tillika vår medlem Gun Högbacke (s) till ett samtal under rubriken Vårt Älvsjö. Vi inledde denna onsdagskväll med en soppmiddag för vars innehåll Märta Schilt svarade. Och sedan vidtog ett synnerligen spännande och vitalt samtal där båda talarna behandlade viktiga frågor. Först uttalade de oro för ungdomars ökade alkoholberoende och framhöll ett faktum som oftast förträngs, nämligen att välmående stadsdelar dit Älvsjö hör har större problem, inte minst bland tonårsflickor, än andra. De såg behov av insatser från frivilliorganisationer som vår, och det gav oss skäl att påminna om den framgångsrika verksamhet vi kunde bedriva med hjälp av ett kommunalt bidrag, som täckte hyreskostnaderna för skilda arrangörsgrupper. Kanske kan vi hoppas på att anslaget för nöjesverksamhet i alkoholfri miljö kan komma tillbaka?
Så redovisade man synpunkter på äldreomsorg och förskoleverksamhet och hann också med att plädera för Älvsjövägen-i-tunnel-förslaget som nämnden fört fram.
Bern och Högbacke visade prov på engagemang och prestigelöshet och gav därmed bevis på att politik inte alltid behöver bygga på konflikt. Att deras samtal därtill var underhållande på hög nivå ökade åhörarnas behållning ytterligare, och många av dem fick också chansen att göra egna inlägg.

NYANSER AV IS – MÖTE MED SVALBARD – 26 OKTOBER

Karin Schilt drog många kafébesökare denna söndagskväll, och det är alltid hög kvalitet både ifråga om bilder och framförande i Karins program. Och rubriken hade täckning – isen skiftade i både former och färger.
Efter kaffepausen svarade så Håkan Häglund för den andra delen av serien sånger ur folkrörelsernas sångskatt. Blowing with the wind sjöng vi i svensk version (den finns i Folkrörelsesångboken som gavs ut 1979) och Håkan berättade bland annat att Bob Dylan inte är oomstridd som upphovsman.

FOLKMUSIK I VÅRA HJÄRTAN – 12 OKTOBER

Maria Spelmanslag, som är en studiecirkel, gästade oss på nytt och gav prov på att den är en studiecirkel i utveckling. Den här gången hade man inriktat sig på musik från Västergötland och dessutom framförde man ett par välsjungna körstycken – inbudan till pauskaffe, uppmaning att servera påtår och besked att en andra konsertavdelning skulle följa. Och som tack för kaffet sjöngs några strofer till tonerna av sista inslag fick vi lyssna till några strofer ur Mozarts Trollflöjten.
Kvällen var också en del av Riksföreningen Våra Gårdars Fullt hus som visar upp nyktehetsrörelsens samlingslokaler.

MÄNNISKOR JAG MÖTT – 28 SEPTEMBER

Höstens andra kafékväll svarade huddingeföreningens Lars Nilsson för en intressant och tankeväckande berättelse om människor han mött under framförallt sitt yrkesliv i Nynäs´ Petroleum. Tillbakablicken påminde om dagar som inte alltför långt borta då hierarkierna var mycket strängare än nu, då unga medarbetare inte utan vidare kunde vara personliga sina chefer. Lars är en skarp iakttagare och berättar koncentrerat, under åhörarnas starka uppmärksamhet.
Kvällen hade också ett andra inslag, det första i en serie under kommande arbetsår, nämligen en presentation av ett par sånger ur folkrörelsernas sångskatt. Den här första gången var det en klassiker, Godtemplarordens sång Fram kamrater och en modernare, Dagfin Rimestads Låga över länderna. Märta Schilt och Håkan Häglund hade gjort urvalet och presenterade med Ingrid Nilsson vid pianot.

KINA – LAND I FÖRÄNDRING – 14 SEPTEMBER

Cecilia Lindqvist, professor, författare och älvsjöbo gästade höstens första kafékväll och mer än bortåt femtiofem åhörare samlades för att lyssna till en engagerande föreläsning om ett Kina som på några årtionden genomgått en utveckling mot ett modernt samhälle. Klyftorna mellan medborgarna är oerhörda, men det vore dumt att blunda för landets i stora stycken positiva utveckling. När vi kritiserar avsaknaden av demokrati jan det finnas skäl att påminna om att vi i Sverige inte haft allmän rösträtt längre tid än sedan 1921.
En bra start för en som vi hoppas lyckad mötesperiod.