Kafékvällar hösten 2009

Söndag 13 december 2009

Säsongens sista kafékväll var den traditionella julkonserten med Långbrodalskören. Eftersom dessa konserter under senare år varit slutsålda ordnades en öppen generalrepetition för närstående m fl redan på eftermiddagen. Lokalen fylldes och flera fick stå över till ordinarie konserttid. Också den konsertpubliken fyllde lokalen och tvang en del att vända hem utan att få plats.

De som kom in fick valuta för inträdesavgiften. Kören utvecklas oavbrutet och förnyar sitt program som den här gången hade flera showinslag och solonummer, bland annat av två unga trumpetare.

Kerstin Edewald Berg och andredirigenten Martin Widmark var väl värda de entusiastiska applåder som mötte dem.

Söndag 6 december

Blomstervandring i vintermörker var rubriken för kvällens föredrag. Det var Karin Schilt som än en gång tog oss med på en exkursion i främst gotländsk flora, alltifrån sippor av skilda slag till orkidéer. Karin är inte bara en skicklig fotograf med förmåga att fånga blommornas karakteristika utan också en kunni8g botanist. Hennes bilder vill vi gärna se fler av.

Söndag 22 november

Specialensemblen gav den här kvällen sin höstkonsert inför en välfylld lokal och temat På spåret – en resa med tankenötter innehöll en tävling där det gällde att placera de melodier man spelade till orter och länder. Bokstäver ur dessa skulle sedan bilda ett kodord som visade sig vara Godtemplargården.

Lite knepigt var det allt – sex rätta lösningar blev resultatet och vinster var produkter från Karin Schilts egen verkstad. Karin ledde den tio musikanter starka ensemblen som går från klarhet till klarhet. Kraftiga applåder vittnade om succé.

Melodisvepet var första avdelningen – den andra inleddes med Radetzkymarsch och sedan följde en svit julmelodier.

Söndag 8 november

Margaretha Rickman Törnqvist berättade livfullt och intressant om sitt arbete som läkare i jämtländsk glesbygd under rubriken Från sparkstötting till helikopter. Somligt var rörande, annat roande, det senare när hon berättade om hustrum som ringde och sa att hennes man måste vara sjuk – han var känd för sin ständiga ilska och nu hade han lyssnat på radions Lantbruksnytt utan att bli arg. Margaretha åkte dit och fann att hustrun ställt rätt diagnos – mannen hade drabbats av en stroke.

Efter kaffe pausen rundades kvällen av med två sånger ur folkrörelsernas sångskatt. Märtha Schilt och Ingrid Nilsson lockade oss att sjunga med i en klassiker från nykterhetsrörelsen, nämligen Vill du våga en dust, medan Håkan med publikens stöd framförde Mikael Wiehes Flickan och kråkan.

Söndag 25 oktober

Protestsång för öppna hjärtan – så löd rubriken för denna kafékväll då vår egen huspoet och -trubadur presenterade sitt nya program. Innehållet spände över vida fält – Mikael Wiehe, Joe Hill, Nils Ferlin, Owe Törnqvist, Stefan Demert återfanns på repertoaren liksom ett antal av Håkans egna dikter som hade dagsversens spets och träffsäkerhet.

Rubriken var viktig – Håkan framför sina och andras visor lågmält så att publiken verkligen lyssnar och tänker, han är ingen plakatpoet som hoppas att lyssnarna ska svälja budskapet utan eftertanke. När vår ordförande Olle Renström tackade för en fin konsert påpekade han att han faktiskt tackade fyra personer i en – poeten, sångaren, musikanten med gitarr och ukulele samt underhållaren.

Söndag 11 oktober

Gunilla Lagerbielke gästade Godtemplargården denna kväll för att berätta om sig själv och sin uppväxt på Elfsjö gård som dotter till den som skulle ärva fideikommisset. Han dog dock ung och den näst äldste sonen fick grevetiteln. Gunilla flyttade med sin mor till stan men fortsatte att delta i livet på gården. Om detta har hon skrivit i sina memoarer, Salsklockan slog hundra slag, och den boken var grunden för hennes föredrag.

Gunilla har efter studier på Konstfackskolan arbetat som främst textilkonstnär, men vid sidan därav bland annat varit rektor för Konstfackskolan, tjänsteman i Lekmiljörådet och statlig utredare på konstnärliga områden. Hon har som uppsatt ämbetsman kunnat grunda sin ämbetsutövning i djup förtrogenhet med de villkor under vilka konst skapas.

Gunilla är en engagerad och medryckande berättare, och hon lyckas förena en känsla av tillhörighet i högadeln med ett perspektiv som motiverar hennes formulering Stolt men inte högfärdig.

Brännkyrka Hembygdsförening var vår medarrangör denna kväll som samlade trettiofem åhörare. Noteras kan att det denna gång var en markant övervikt för kvinnliga besökare tjugosju mot åtta. Förra kafékvällen om alkoholpolitik var männen fler än kvinnorna.

Söndag 27 september

Alkohol – samhälle var rubriken för samtalet Ett år före valet som samlade bortåt trettiofem personer. IOGT-NTO-förbundets nyss avgångne ordförande Sven-Olov Carlsson som alltjämt är det internationella IOGT:s president inledde samtalet med riksdagsledamöter från fem av riksdagens partier. Folkpartiet företräddes av den tidigare socialministern, Systembolagschefen m m, medan Vänsterpartiets Elia Linna tvingades lämna återbud på grund av sjukdom i familjen.

I sin inledning argumenterade Sven-Olov Carlsson för vikten av en generell alkoholpolitik. Man kan hävda att punktingrepp som lördagsstängt på systemet eller reklamförbud i TV inte löser alkoholproblemen men sammantagna blir också enskilda, skenbart små åtgärder viktiga. Han pekade också på den katastrofala utveckling som ägt och äger rum i Ryssland för närvarande där alkoholskadorna närmast exploderar.

Margareta Cederfelt, moderat, hänvisade till vikten av att all information utformas med tanke på de grupper och individer 0an v533 når, Själv är hon måttlighetskonsument och pekade på – vilket i ärlighetens namn också den helnyktre måste inse – att ett skäl för folk att dricka är att alkohol smakar gott! Vi måste med andra ord välja våra motargument.

Socialdemokraten Christer Engelhardt underströk att alkoholpolitiken numera utformas under betydande enighet, även om det finns partiskillnader i delar av den. Också i den Europeiska Unionen är läget nu bättre än tidigare; alkohol är inte längre bara en fråga om närings- och jordbrukspolitik.

Centerns företrädare Maria Kornevik Jakobsson talade främst utifrån sin erfarenhet som psykolog och terapeut och framförde tankar om barnens utsatta situation.

Kristdemokraten Lars-Axel Nordell uppehöll sig också vid barnens situation och påpekade att nästan dubbelt så många barn än man tidigare trott växer upp i hem med alkoholskador.

Miljöpartiets Helena Leander redovisade sin erfarenhet att den helnyktre alltid provocerar sin omgivning och ställde frågan varför alkoholbrukare ofta har mycket bestämda åsikter om den helnyktres ickedrickande men avvisar varje åsikt från andra om det egna drickandet. Leander har också erfarenheter av lokal alkoholpolitik och gav exempel på svåra ställningstaganden som man då måste ta t ex ifråga om utskänkningstillstånd.

Gabriel Romanus slutligen redovisade sitt och sitt partis – folkpartiets – stöd för en restriktiv alkoholpolitik.

Efter en kort kaffepaus fick de medverkande tillfälle att göra ytterligare varsitt inlägg och tillsammantaget fick samtalet en substans och en täthet som gjorde kvällen mycket lyckad. I synnerhet visade den yngsta deltagaren, Helena Leander, prov på intellektuell skärpa, klarhet och nyanserat omdöme. Henne vill vi se mer av sa mer än en av mötesdeltagarna.

I pausen fick vi sjunga två folkrörelsesånger, Boken ledd att Märta Schilt och Ingrid Nilsson som en påminnelse om IOGT-NTO:s bildningstradition, och Svarta tupp, ledd av Håkan Häglund, den senare sången en som på 1970-talet gav hopp åt människor världen över.

Vi fick under kvällen också möjlighet att betrakta ett konstverk, en bioaffisch från ett arrangemang i Diö i Småland där man visade Körkarlen och diskuterade alkoholfrågan. Denna affisch har byggnadsföreningen fått i gåva av tidigare LO-ombudsmannen Bertil Jansson.

Söndag 13 september

Allsångskväll med Curt och Bibbie Allerberg

Två skickliga musikanter och artister som förenade soloframträdanden med mjuk och melodiös allsång till publikens stora förtjusning.