Kafékvällar hösten 2010

SÖNDAG 5 DECEMBER

Adventskonsert

Långbrodalskören med Kerstin Edewald-Berg som ledare och med Martin Wikmark som andredirigent bjöd detta år på en konsert i jultid som inte bara bjöd på en förstaavdelning med klassiska julsånger framförda på traditionellt sätt utan också på en andraavdelning som var en julshow, baserad på främst Disneymelodier och med kören kostymerad som kung, drottning, Snövit med dvärgar, Rudolf med röda mulen m fl.

Man hade också byggt upp en hel scenografi, utmärkt väl ljussatt, och Lena Scultz svarade för koreografin.

Den här gången hade konserten föregåtts av två tidigare konserter i Godtemplargården, lördagen den 4 december och en ytterligare redan kl 15 denna dag. Tillsammans lockade konserterna 250 åhörare som gav kören entusiastiska applåder. Kören omfattade, om undertecknad räknade rätt, fyrtiotvå personer.

SÖNDAG 21 NOVEMBER

Specialensemblen ger konsert på tema Kärlek

Specialensemblens tio instrumentalister bjöd på ännu en minnesvärd konsert där temat var kärlek. Repertoaren hade inslag både av visskatt och klassisk balettmusik, den senare med Gluck som upphovsman, och därutöver ganska många latinamerikanska tangostycken.

Ensemblen som har sitt ursprung i den kommunala musikskolan och som till största delen har ensemblens framlidne grundare Uno Hurtigs arrangemang i si repertoar möttes av kraftiga och välförtjänta applåder.

SÖNDAG 31 OKTOBER

Folkmusikkväll med Maria Spelmanslag

Gärdebylåten var Maria Spelmanslag melodi för inmarschen. Elva spelmän och -kvinnor, bland vilka vår egen medlem Hillevi Kling var en, bjöd på polskor, valser, sång och dans under ledning av Åsá Wihl Ljungqvist. Vi som satt vid kaffeborden rycktes med och fick också tillsammans sjunga Vi gå över daggstänkta berg, som ju tillhör klassikerna i allsångsgenren.

Att musiken inte bara har tradition som underhållning och avkoppling utan också tjänstgjort som takthållare i arbetet fick vi också en påminnelse om.

SÖNDAG 17 OKTOBER

KAFÉKVÄLL MED P O ENQUIST

Hundratalet besökare fyllde Godtemplargården när författaren Per Olov Enquist gästade föreningen. Enquist som debuterade redan på 1960-talet har skrivit rader av romaner, men också arbetat som journalist och fått ett antal dramatiska verk uppsatta på scener i skilda delar av världen.

I sitt samtal med Bengt Göransson berättade han medryckande och med betydande distans till sig själv om sitt arbete och om sina erfarenheter. Politisk har han varit i sitt skrivande men aldrig någon enkel partigängare. Därför har det han skrivit också stått sig genom åren. Stora romaner som den om Pingströrelsens ledare, Lewis resa, vittnar om hans djupa förtrogenhet med folkrörelserna, och hans hemhörighet i västerbottnisk frikyrklighet är påtaglig. Hjoggböle, där han växte upp, har sett flera betydande författare födas och han är släkt med några av landets främsta. Han kommer således från en sann kulturmiljö.

Han berättade vidare om sin personliga uppgörelse med sin alkoholism som han skildrat i boken Ett annat liv.

Sin erfarenhet som idrottsman, framgångsrik höjdhoppare, hade han som bas när han som reporter för Expressen följde München-olympiaden 1972 upplevde både spelens tjusning och den katastrof med vilken terroristdådet avslutade spelen.

Efter Enquists framträdande och kaffepaus avslutades kvällen med ännu en presentation av några sånger ur folkrörelsernas sångskatt.

SÖNDAG 3 OKTOBER 2010

STRÄCK PÅ DIG MAX!

Författaren Åke Olofsson gästade oss och berättade om sin tionde skrivna bok ” Sträck på dig Max” som handlar om de ”glömda barnen” till föräldrar som dricker för mycket. Åke Olofsson läste olika avsnitt ur sin bok och gjorde oss intresserade att läsa mera.
Syftet med boken är att barn inte ska känna sig ensamma i sin situation, utan lära sig att förstå. Efter föredraget serverades kaffe med hembakt bröd. Märta Schilt och Håkan Häglund presenterade folkrörelsesånger som vi alla fick vara med och sjunga.
Håkan avslutade med att sjunga ”Ikaros”, av Björn Afzelius, som också handlar om relationen barn – vuxna.

SÖNDAG 26 SEPTEMBER 2010

FAMILJEDAG

Portarna öppnades kl. 13.00 till en trevlig familjedag. Tillsammans med Junisledare var vi 18 personer varav 5 barn, som fick prova på olika aktiviteter, spela ukulele, göra cirkuskonster, fiska i fiskdamm, spela teater och olika lekar. Efter servering av kaffe, te, saft med bullar, kakor och frukt avslutades dagen kl. 16.00. arna öppnades kl. 13.00 till en trevlig familjedag. Tillsammans med Junisledare var vi 18 personer varav 5 barn, som fick prova på olika aktiviteter, spela ukulele, göra cirkuskonster, fiska i fiskdamm, spela teater och olika lekar. Efter servering av kaffe, te, saft med bullar, kakor och frukt avslutades dagen kl. 16.00.

SÖNDAG 5 SEPTEMBER 2010

Att vår förening år 2010 har funnits i hundra år har märkts på flera sätt – i anledning av jubileet bjöd vi vår hyresgäst Trumslagaren och några granndagis på en föreställning av Picknickteatern i vintras och vi ar gjort några extra satsningar på kaféprogrammen. Den särskilda jubileumshögtiden ordnades mera internt, för egna och grannföreningars medlemmar, och det skedde denna söndagskväll med ett femtiotal deltagare.

Ramen var en middag med välkomstbål, kassler, potatisgratäng, ostbricka och kaffe med tårta, och det var bra på flera sätt, inte minst därför att kvällen blev längre än andra. Inte förrän vid niotiden avslutades festen.

Märta Schilt hade sammanställt och framförde en krönika över de första årens mödor och glädjeämnen. Bland annat fick vi en närmast rörande bild av de ansträngningar som gav oss Godtemplargården 1914.

Ett centralt programavsnitt var de Axplock från senare års ständiga studiecirkels mödor, där Märta, Olle Renström, Yvonne Söderdahl och Håkan Häglund svarade för genomgången. Gustaf Fröding, Nils Ferlin, Harry Martinson, Cornelis Vreeswijk, Ruben Nilson, Allan Edwall och Lars Forssell hade studerats enligt den framgångsrika modellen att när cirkeln kände sig färdig efter ibland upp till två år gestaltade man det man lärt sig i ett scenprogram.

Det var roligt att få denna bekräftelse på att vår kulturambition och förnyelseförmåga stått sig. I sammanhanget påpekade Märta att vi en gång med studiecirkeln Mimer, också den flerårig, skapade ett eget bibliotek med sju hundra volymer.

Till sist uppvaktades föreningen av företrädare för andra föreningar och organisationer.