Kafékvällar hösten 2011

Söndag 18 december

JULKONSERT

En förväntansfull publik fyllde lokalen när Långbrodalskören med bortåt 35 sångare och två dirigenter, Kerstin Edewald Berg och Martïn Wikmark gav sin julkonsert denna söndag, som också var säsongens sista kafékväll. Ett blandat program – uppsluppna julvisor, varvades med klassiker, och publiken var som alltid entusiastisk.

Söndag 4 december

TAGE DANIELSSON

Den här kvällen presenterade ett programkoncept som vi – tyvärr – tycks vara ganska ensamma om, nämligen att låta en studiecirkel som arbetat under drygt ett år presentera den person de studerat. Vår cirkel med medlemmarna Håkan Häglund, Olle Renström, Sonja Röjder och Märta Schilt, är rutinerade, de har gjort sådana presentationer förr, men frågan är om inte den här presentationen av Tage Danielsson gick utanpå det mesta. Genomarbetat och strukturerat, varken ett ord för mycket eller litet, och en balans mellan sång (av Håkan och unisont), textläsning och inspelade originalnummer. Lysande är ordet för kvällens program. Kul att notera att de bums fick erbjudande om ett framträdande i ett annat föreningssammanhang.

Söndag 20 november JUBILEUMSBLANDNING SPECIALENSEMBLEN fyller trettio år i år och det firades med en konsert i Godtemplargården denna söndagskväll. Bortåt sextio personer lyssnade och njöt till ett välkomponerat program som visade både bredd och kvalitet hos denna grupp som en gång startade i den kommunala musikskolan.

Hösten 2011 har ännu två kvällar kvar inann vi stänger för julen.

Tisdag 8 november

IDROTTEN OCH SPRITEN

En lyckad tisdagskväll hade föreningen, då vi inbjudit Kjell-Ove Oscarsson, som är vice ordförande i IOGT-NTO-förbundet att samtal med ordföranden i Älvsjö stadsdelsnämnd Karl Bern och styrelseledamoten av Stockholms Idrottsförbund Dag Lindström under rubriken Idrotten och spriten. Samtalet hade spänst och substans, och bland det som kunde noteras var uppfattningen att spriten är ett större problem för publiken, främst den som går på fotboll och ishockey, än för idrottarna själva. Den hårda kommersialiseringen av de stora publikarenorna som har alkoholservering som bas för sina intäkter har fått allvarliga konsekvenser.

Karl Bern redovisade planer för nya arenor för ungdomsidrott och var rädd att de stora eventanläggningarna kan minska utrymmet för den mindre typen, som han bedömde som viktigare. Dag Lindström erinrade om stockholmsidrottens stora omfattning – 70 olika idrotter med 2 300 föreningar hör till idrottsförbundet. Själv hade han som anställd på Systembolaget svarat för stora delar av den s k Spola-kröken-kampanjen, som alla enades om hade varit föredömlig.

Kjell-Ove Oscarsson gav ett exempel på arenornas beroende genom att hänvisa till att Åbrobryggeriets största utskänkningsställe för öl är Löfbergs Arena i Karlstad.

Söndag 30 oktober

SJUNG MED OSS

Höstens allsångskväll samlade ett sångsuget sällskap som under Kerstin Edewald-Bergs ledning fick en trevlig kväll tillsammans. Kända – och ett par inte så kända – sånger stod på sångbladet och efter en kort kaffepaus fick vi plats både för Konvaljens avsked och Nu går sista visan.

Söndag 16 oktober

LARS WIDDING OCH HANS OMÖJLIGA ROMANFIGURER –

Under den rubriken berättade Fillie Lyckow-Widding om ett författarskap som var framgångsrikt och som samtidigt präglades av hög kvalitet. Fillie läste texter som innehöll dialoger mellan författaren och hans diktade figurer, och det blev en lysande uppvisning i hur en författare kan arbeta, i en förening av fantasi och fakta. En historia för sig var berättelsen om Fillies och Lars´ första möte – han närmast enleverade henne!

Söndag 25 september

NYFIKEN PÅ VÄRLDEN

Var rubriken på författaren Lena Anderssons gästspel hos oss denna kafékväll. Hon är en tänkande intellektuell som argumenterade för vikten av att tänka och att våga ifrågasätta. Hennes styrka är att hon kan göra också det invecklade konkret, och vi fick en föreläsning som fick åhörarna att ta mycket med sig hem. PICKNICKTEATERN
gav en föreställning för barn lördagen den 17 september på eftermiddagen. Teater i väskan var en nära och poetisk pjäs om ett möte med en karusell. Karl-Erik och Margareta Lindgren som tillsammans är Picknickteatern gladde och värmde åskådarna.

Hösten 2011 inleddes med en

HÖSTFEST

för egna och grannföreningars medlemmar. Lite knytkalas men framförallt en insats av Märta Schilt, Inga-Lill Teljebäck, Yvonne Söderdahl och Hillevi Kling. God mat och därtill högklassig underhållning av Olle Renström, Karin och Märta Schilt, Yvonne Söderdahl och vår hustrubadur Håkan Häglund, som drabbades av hjärtstillestånd i maj men som mot alla odds återkom till livet och till konsten. Han sjöng och ledde allsång, gripande var en tonsatt dikt han skrivit om att komma tillbaka och få en ny chans.