Kafékvällar hösten 2014

Söndag 23 november 2014
Örongodis

Höstsäsongen rundas av med bland annat ett par konserter. Först ut denna höst var en konsert som gavs av Specialensemblen, den här gången bestående av nio musikanter. Temat var Örongodis, dvs melodier som i synnerhet en publik som inte längre var tonårig njöt av i fulla drag. Att det är skönt att drömma om svunna decennier och samtidigt känna att de melodierna verkligen är värda att vara det som förr kallades evergreens, fick vi rika tillfällen att notera.
Och på nytt fascinerades av att ensemblens skapare, läraren i den kommunala musikskolan Uno Hurtigh, lämnat ett ovärderligt arv till sina tidigare elever i form av omkring 600 arrangemang för ensembens speciella sättning. Att ensemblen vet att förvalta arvet noterade vi än en gång.
Nu kan vi fira advent med en fin musik som grund.

Söndag 9 november 2014

2014-11-09 18.44.04

Godtemplargården – Ordenshuset i Älvsjö 100 år

Godtemplargården i Älvsjö firade sin hundraåriga tillvaro söndagen den 9 november. Olle Renström inledde med en koncentrerad historik. Den stora tillbyggnaden 1956 och den något mindre 1994 vittnar om att gården hela tiden utvecklats och därför  kunnat spela en central roll för det lokala kultur- och föreningslivet. Bland personer som haft stor betydelse för gårdens verksamhet fanns Allan Larsson samt Hans och Märta Schilt för att nämna några av de många som lagt ner tid och engagemang för gården. Ett särskilt omnämnande fick ridån, som tack vare Allan Larssons arbete på NK kunde få textilkonstnären Astrid Sampe som upphovsperson. Att sång och musik spelat stor roll i verksamheten påmindes vi om genom att sjunga sånger tillsammans, under ledning av Mats Höjer, trubadur med hemvist i IOGT-NTO-rörelsen, som också framförde ett solistprogram.

Deltagarna i jubileumsmötet fick smaka på smörgåstårtor som Margaretha Nilsson skapat, och de inte bara smakade bra utan var också vackra att se på (så länge det varade). Som bruligt är vid jubileer fick besökarna tillfälle att framföra hälsningar. NBV- distriktet företräddes av Joel Gren, Rune Nilsson representerade IOGT-NTO-distriktet och Våra Gårdar, Martin Wikmark Långbrodalskören, Anita Lundin Brännkyrka Hembygdsförening, Ingrid Nilsson och Karin Samuelsson IOGT-NTO-föreningen i Huddinge och Karin Schilt Specialensemblen. Lars Nilsson framförde en personlig hälsning, där han berättade om den kontakt han en gång fått genom att hans dotter deltog i ungdomsutbytet med Tjeckoslovakien på 1960-talet. Godtemplargården fick i samband med hälsningarna ta emot en rad gåvor.

Söndag 19 oktober 2014

MIN SYN PÅ ALKOHOL- OCH DROGPOLITIK
Arton personer var vi som den här söndagskvällen samlades kring kaffeborden för att under en kafekväll lyssna till ett samtal om alkohol- och drogpolitik mellan IOGT-NTO-förbundets ordförande Anna Carlstedt och tre företrädare för politiska partiet, Feministiskt Initiativs Lotten Sunna, Vänsterpartiets Pia Ortiz Venegas och Socialdemokraternas Mia Sundelin.
Anna Carlstedt inledde med att berätta om en resa till Paris som hon just kommit hem från, att hennes intryck var att det största hotet mot mänskligheten för närvarande är den likgiltighet som människor och samhällen visar inför omvärlden. En stark alkoholpolitik är ett uttryck för medmänsklig omtanke – så skulle hennes tankar sammanfattas. Det samtal som följde på inledningen visade att det finns en betydande samsyn mellan partier och nykterhetsrörelse, vilket inte gör problemen mindre men väl möjliga att lösa.

Söndag 5 oktober 2014

DOKUMENTÄRFILMAREN ANDERS HANSER
Ett knappt tjugotal samlades denna söndagskväll för att se och njuta av dokumentärfilmaren Anders Hansers filmer om konstnären Ulf Wahlberg, som avled tidigare i år. Hans konstnärskap kretsade ofta kring 1950-talets amerikanska bilar, men abstrakta stilleben, interiörer och realistiska landskap var också en del av hans motivkrets. Vi såg också en film om konstnären Peter Dahl, som karakteriseras av ett slags yvighet med en närmast betvingande kraft.  Hanser är en filmare som inte nöjer sig med ett ytligt refererande, han har som filmare själv en konstnärlig känslighet som ger djup åt hans filmer, i vilka konstverken får en extra kvalitet.

Söndag 21 september 2014

RESAN TILL KINA
Höstens första kafékväll samlade ett drygt tjugotal besökare som fick ta del av Marianne Nords berättelse om en resa till Kina, där hon var med och hämtade en liten pojke som adopterades och blev hennes barnbarn. Det var en tankeväckande och rörande berättelse som illustrerades med bilder, och den nye familjemedlemmen och hans mamma var också med på mötet.
En fin upptakt på en ny säsong!