Kafékvällar våren 2009

Söndag 17 maj

Långbrodalskören avslutade vårsäsongens kafékvällar med en konsert som lockade fullt hus. En inledande avdelningen med klassisk prägel och en andra avdelning med också moderna tongångar. Kerstin Edewald Berg och Martin Wikmark ledde körens trettiofem sångare, och publiken jublade.

Söndag 10 maj (endast medlemmar i egen förening och grannföreningar)

Ett av de sista arrangemangen varje vår är en intern vårfest i form av ett knytkalas för egna och grannföreningars medlemmar. Tjugofem personer samlades denna söndag för att tillsammans äta en byffe´middag. Håkan Häglund framförde ett nytt sångprogram. Det var hans generalrepetition inför den premiär han ska ha om några dagar. Olle Renström avslutade med att läsa en av Tage Danielssons lysande blomdikter.

Söndag 19 april

Vår musik var rubriken för Specialensemblens konsert, och det var både vårmusik och sin musik som åhörarna bjöds på. Specialensemblen började en gång som en grupp inom den kommunala musikskolan, och ledare, dirigent och framförallt arrangör var Uno Hurtig vars arrangemangsarkiv efter Hurtigs död år 2004 förvaltas av ensemblen. Det är längesedan gruppen lämnade musikskolan och blev sin egen, och ledare för den är numera Karin Schilt.

Specialensemblen är en återkommande gäst på våra kafékvällar och man repeterar för övrigt i Godtemplargården. Varje konsert har sitt tema och den här gången hade man valt musik som var dansbar utöver att den var melodiös utan att vara banal.

Publiken applåderade entusiastiskt och vi ser fram emot nästa gästspel någon gång i höst.

Söndag 5 april

Den studiecirkel som tidigare presenterat skilda konstnärskap i genomarbetade program efter att ha djupstuderat ämnet återkom denna dag med ett timslångt porträtt av Lars Forssell. Dikter, biografiska uppgifter,sånger och inspelningar med Forssell själv ingick och det var imponerande hur mycket man hann med under programmet.

Olle Renström, Allan och Hillevi Kling, Märta Schilt, Anna Pettersson, Yvonne Söderdahl, Håkan Häglund och Reidar Johansson skötte presentation och teknik.

Söndag 22 mars

EU och alkoholen var rubriken för samtalet mellan den socialdemokratiska ledamoten av Europaparlamentet, tillika IOGT-NTO-medlemmen Anna Hedh och IOGT-NTO-förbundets Christer Wik. Det blev ett spännande och vitalt samtal med snabba repliker och kvicka kommentarer, inte minst genom att de båda klarade av både avbryta varandra och att stå ut med att bli avbrutna.

Det uppenbart orimliga att alkoholen ses som en vara vars distribution ska vara så fri som möjligt, medan tobaken definieras som hälsofara poängterades särskilt.

Efter kaffepausen svarade Håkan Häglund för en presentation av en klassisk folkrörelsesång, arbetarrörelsens Arbetets söner. Ett extra solonummer med Olrohgs visa om sniglarna med baksmälla fick vi också lysssna på.

Kafékvällen föregicks av årsmötet med Brännkyrka Godtemplares Byggnadsförening. Bo Larsson avgick som ledamot och ordförande. Ny ledamot blev Tommy Lindberg. Styrelsen utsåg vid konstituerande möte Marianne Nord till ny ordförande.

Söndag 8 mars

Allsångskvällen med Långbrodalskören och Specialensemblen samlade som tidigare en välfylld lokal och inom ramen för programmet sjöng man också några klassiska folkrörelsesånger.

Söndag 8 februari

Ukulelemannen

Ukulelemannen – Thomas Allander. gästade oss denna kväll och bjöd på en lysande show. Första avdelningen med egna visor till gitarr, finstämda kärlekssånger som också präglades av en ironisk distans. Andra avdelningen var en rivande ukuleleshow, där Allander visade sin mångsidighet både som musiker och sångare, och dessutom som instrumentbyggare med överraskande kombinationer som fiol och ukulele i ett, halvukulele m m. Besökarna, inte så många som vi hoppats, bara ett drygt tjugotal, applåderade entusiastiskt.

Kvällen presenterade också en ny konstnär, Mia Olvång som med tre sammahängande verk, Möte, Avtryck och Åt olika håll, står för Månadens konstverk.

Söndag 25 januari

Skitstövel privat må vara – men aldrig som offentlig person

Sekreteraren i Älvsjö IOGT-NTO, Bengt Göransson, som varit statsråd och demokratiutredare reflekterade om etik och moral i politik och samhällsarbete mot bakgrund av sina erfarenheter. Bland annat varnade han för tendensen att de som har politiska uppdrag hellre företräder skattebetalarna än medborgarna. De senare har ett egenansvar som går utöver det att bara betala skatt för tjänster som de kan dra nytta av.

Efter kaffepaus presenterade Märta Schilt och Håkan Häglund sånger ur folkrörelsernas sångskatt, dels frikyrkans och nykterhetsrörelsens Gör det lilla du kan, dels Till seger, som är SSU:s klassiska sång.

Söndag 11 januari (endast medlemmar i egen förening och grannföreningar)

I samband med vårens interna upptaktsmöte svarade Märta Schilt för ett program med rubriken Vid aftonlampan. Det var ett mästerstycke – ett år skildrat i stor dikt, en för varje månad. Koncentrerat, relevant, poetiskt – Märta kan sitt kulturarv och har en storartad förmåga att förena lågmäldhet med perfektion och hörbarhet.