Kafékvällar våren 2012

SÖNDAG 13 MAJ

VÅRKONSERT MED LÅNGBRODALSKÖREN

Traditionsenligt hade den sista kafékvällen för vårsäsongen Långbrodalskören som medverkande. En fullsatt parkett fick lyssna till ett fyrtiotal körsångare som under Kerstin Edewald-Bergs och Martin Wikmarks ledning hälsade våren och sommaren, i en första avdelning med traditionspräglade sånger, i vilka publiken också fick sjunga med. I den andra avdelningen efter kaffepausen framförde kören blandade musikallåtar.

Olle Renström hälsade välkommen och tackade Kerstin och sångarna, innan vi gick hem.

SÖNDAG 22 APRIL

VÅRVINDAR FRISKA

Specialensemblen gav denna kväll sin vårkonsert, och den höll samma höga klass som vanligt. Den tio musiker stora ensemblen framförde ett varierat program – mellan Händel och Carl Anton, och som vanligt hade de sammanställt ett program med ett bärande tema, denna gång Våren. Från Vårvindar friska till Vårluft över stan.

Alla numren utom ett hade ensemblens grundare Uno Hurtigh som arrangör, och det är värt att påpeka att det är ett unikt notmaterial som denne efterlämnade. Det påminner både om Hurtighs konstnärskap och om det bidrag till svenskt musikarv som hans samling av arrangemang utgör. Kul att Specialensemblen vet att vårda arvet.

SÖNDAG 15 APRIL

BYGGA HUS ELLER BYGGA SAMHÄLLE –

Den här kvällen fördes ett samtal mellan vår egen Bo Larsson och vice ordföranden i Skönhetsrådet, professorn emeritus, ledamoten av Konstakademien m m Bo Grandien. Temat var Bygga hus eller bygga samhälle, dvs stadsbyggnadsfrågor. Och det blev ett spännande samtal.

Ordföranden Olle Renström hälsade välkommen med att läsa August Strindbergs Esplanadsystemet, varefter Bosse öppnade med att sjunga Olle Adolphsons Gustav Lindströms visa.

Grandien inledde med påpekandet att begreppet stadsförtätning numera är ledordet i Stockholms stadsplanering, något som tas emot med öppna armar av byggindustrin. Varje grönyta ska helst bebyggas, och det leder också till ambitionen att bygga höga hus. I den nya stadsdelen vid Liljeholmskajen har man placerat förskolorna i de nya husens översta våning. Och de höga husen byggs utan sammanhang med platsens ursprungliga identitet. Turning Torso i Malmö är ett exempel på detta.

Bosse redovisade i en kritisk betraktelse vad denna nya stadsplane- och stadsbyggnadsfilosofi lett till i Älvsjö: slumpvis utplacerade nybyggen utan anknytning till ursprunglig bebyggelse.

Grandien berättade vidare om Skönhetsrådet, som inrättades redan 1928 efter en motion i fullmäktige 1919. Rådet ska bevaka naturvärden liksom estetiska och kulturella, men därutöver också sociala. Invånarna ska bli delar av en stadsgemenskap. Mot den bakgrunden var han tveksam inför det som kallas sjönära bebyggelse, vilket i klartext betyder privatiserade stränder. Ett skräckexempel är Finnboda i Nacka kommun, där man till och med byggt hus ut över vattnet och tvingats placera ut konstgjorda grund för att fartyg inte ska kunna segla in i husen. Platser har en själ, genius loci, en egen identitet, stabilitas loci, och det är farligt om den rubbas.

I en bisats nämnde Grandien att han förberett sin medverkan hos oss genom att tidigare i veckan ha åkt ut till Älvsjö för att på plats orientera sig. Däri ligger en förklaring till att hans i bästa mening lärda framträdande också hade en närhet och tyngd som höjde publikens utbyte av kvällen.

Söndag 1 april 2012

TEXTER ATT ÅTERSE

Denna kafékväll hade programmet ändrats. Håkan Häglunds och Yvonne Soderdahls program flytta till ett senare tillfälle, och i stället var det Olle Renström som lät oss förnya bekantskapen med favoriter som inte bara var hans utan också våra. Kåseri av den klassiske kåsören Cello, Olle Carle, var bara ett av de många nedslag Olle gjorde.

Texter som håller att påminnas om är något att återkomma till.

Söndag 18 mars 2012

GALAPAGOS

Havsleguan

Ännu en kafékväll som väckte besökarnas entusiasm. Karin Schilt tog oss med på en resa till ett exotiskt resmål – Galapagosöarna i Stilla Havet, och hon hade en bildskörd som växlade från stort till smått, storslagna vyer över landskap och närgångna bilder av blommor och djur. Leguaner och jättesköldpaddor som hon mött på vandringar på de öar där hon gjort nedslag under resan. Karin har som fotograf nått en nivå där hon inte bara dokumenterar utan också tillför sådant som de flesta som fotograferar aldrig lyckas med. När hon avbildar en ö i skymning, känner åskådaren skymningens vibrationer inom sig.

Söndag 4 mars 2012

FRÅN MIN LOGE PÅ DRAMATEN

 

Skådespelaren Börje Ahlstedt gästade Godtemplargården denna kväll och han visade vilken stor konstnär han är när han under en dryg timme höll sin publik fångad, inte bara genom att dominera utan lika mycket genom att locka ut publiken på arenan i ett samtal som inte sällan provocerade, och som gjorde det utan att kränka. Ahlstedt tar sin publik på allvar.

Personliga erfarenheter av sin klassresa växlade med minnen av möten med personligheter som Lena Nyman, Ingmar Bergman och Erland Josephson.

Söndag 29 januari 2012

INGENTING ÄR MÖJLIGT

Vårsäsongen 2012 öppnade med en kafékväll, då författaren, skådespelaren m m Benny Haag var gäst. Han kommer i vår ut med boken Ingen är möjligt, och i den presenterar han tre av sina misslyckanden, av vilka han lärt sig att i god mening satsa på sig själv. En av hans teser var att först när man berättar om något som berört en kan man beröra andra. Benny är inte bara en tänkande och kännande människa som mött motgångar – och framgångar – i livet, men han är också en lysande skådespelare, och åhörarna fick vara med om en närmast svindlande färd under en dryg timme.

Berörda och rörda blev vi tjugo som hade förmånen att få lyssna.