Kafékvällar våren 2013

Söndag 19 maj
Specens

Vår turné i Europa
Vårens sista kafékväll var en konsert som gavs av Specialensemblen,
den här gången bestående av elva musikanter. Temat var melodier som på
skilda sätt hade anknytning till Europa, antingen platser som Moskva,
länder som Portugal eller personer som en schweizisk flicka, den senare
i form av melodin I miss my Swiss miss. (En parentetisk undran: i den
engelska skolgrammatiken lärde man sig en fortsättning: ?and my Swiss
miss misses me. Finns den raden med i sången?)

Ensemblen nöjer sig inte med att hålla en hög musikalisk kvalitet, den
lyckas också hitta nya temata för varje konsert, och som alltid öser de
ur den rika källa av arrangemang som ensemblens grundare Uno Hurtigh
lämnade efter sig.

Fin våravslutning!

 

Söndagen den 5 maj 2013
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
VÅRKONSERT MED LÅNGBRODALSKÖREN
Vårmånaden maj inleddes med en av två konserter, och först ut var Långbrodalskören med Kerstin Edewald-Berg och Martin Wikmark som ledare.
Som tidigare år bjöd man på ett varierat program, där det fanns plats både för klassiska vårsånger och sånger ur den moderna populärrepertoaren.

Ett hundratal hade samlats, och Långbrodalskören behåller sin ställning som publikmagnet.

Söndag 21 april
Bengt Göransson och Johan Rabeus

Möte med Johan Rabaeus
Ett fyrtiotal förväntasfulla besökare hade satt sig vid kaffeborden denna kväll för att få lyssna till skådespelaren  Johan Rabaeus när han samtalade med Bengt Göransson om sitt liv som skådespelare. Född i ett diplomathem hade han växt upp på skilda platser i världen, en lång tid i Paris. Skådespelare blev han av lust efter att ha skaffat sig kunskaper för en verksamhet som ekonom – han studerade vid Handelshögskolan, när han samtidigt studerade teater och sedan startade sin teaterbana i Eskilstuna vid Modellteatern, som leddes av Lars Rudolfsson som är en av det senaset decenniernas stora regissörer och teaterledare.
Rabaeus visade sig ha trygghet i sin syn på sin uppgift, vilket inte betyder att han inte skulle känna oro inför de uppgifter han ställs inför. Uppgifter är alltså de roller han anförtrotts, uppgiften i ental är den som skådespelaryrket givit honom. Han påpekade att han i hög grad präglats – och radikaliserats – under 1970-talet då kulturpolitiken fick en märkbar framgång genom 1974 års kulturpolitiska beslut.
Idag har han roller samtidigt på Dramaten och Stockholms Stadsteater, och han är inte rädd att också påta sig överraskande uppgifter som då han i vintras ställde upp i Melodifestivalen. Det senare bekräftar hans uttalande om vikten av att bygga på sin lust i det han åtar sig som konstnär.
Kafékvällens besökare fick under en knapp timme åtskillgt att ta med sig för att förstå en stor skådespelares förhållande till sitt yrke.

Söndag 7 april

susannealakoski

Författarmöte: Susanna Alakoski
Författaren till Svinalängorna och senast Oktober i Fattigsverige, Susanna Alakoski, var gäst vid det tredje författarmötet denna välmatade vårsäsong i Godtemplargården. Hon är en utmärkt föreläsare – klar, med ett konkret språk och tydlig i sina budskap. Hon har därtill humor. Det innebär bland annat att hennes åhörare rycks med och följer hennes resonemang  med uppmärksamhet.
Att det Susanna berättar om har sin grund i egna erfarenheter som hon förstår att sätta in i ett större sammanhang – hon skildrar elände ochförnedring utan att gotta sig i någotdera – är en sak, en annan är att hon samtidigt gav oss som lyssnade en inblick i författarskapets villkor – att på samma gång vara djupt engagerad och ha distans till sitt ämne.
En tacksam publik fick vid kaffet tillfälle att ställa frågor, och en iakttagelse som förtjänar att sättas på pränt var att dominansen av kvinnliga kafékvällsbesökare var påtaglig. Morgonen efter kan man i tidningen läsa att pojkar inte läser böcker om inte deras pappor gör det.

 

Söndag 17 mars

Arne Jernelöv

Författarmöte: Arne Jernelöv
Säsongens andra författarmöte svarade Arne Jernelöv för. Han är biolog och forskare mefd en betydande bokproduktion bakom sig. Den bok som han presenterade denna kväll heter Tegvägen 3 Älvsjö och handlar om hans barndom och uppväxt i Älvsjö.
Hans skildring av sina personliga erfarenheter i vårt samhälle vann tack vare hans perspektiv en allmängiltighet som påminde oss om både personliga klassresor och samhällsutvecklingen i stort. Hans föräldrar tillhörde 40-talets inflyttare. De kom från Kiruna, och Arne bar och bär med sig en viktig del av sig själv i den bakgrunden. Hans berättelse innehöll både roande och rörande historier från en tid som inte ligger så långt tillbaka som vi ibland tror.

Söndagen den 3 mars 2013

Carin Gerhardsen

Författarmöte: Carin  Gerhardsen
Kafékvällen denna söndag bjöd på ett av tre författarmöten under vårsäsongen. Carin Gerhardsen, som skrivit en rad deckare, av vilka den som heter Helgonet utspelas i området kring Långbro sjukhuspark och Herrängen, gästade oss och samtalade med Bengt Göransson om sitt författarskap. Hon gav en nära beskrivning av ett mycket ambitiöst författarskap – de miljöer hon skildrar är beskrivna med exakthet, och hennes historier är uppbyggda med yttersta omsorg.
Gerhardsen förenade öppenhet med allvar och möttes med stor uppskattning av publiken.

Söndagen den 17 februari 2013

ÅRSMÖTE
Den här kvällen höll vi möte för medlemmar. Det var årsmöte och vi kunde glädja oss åt att ha ökat medlemsantalet förra året. Styrellsen omvaldes och Mats Öberg som leder barn- och ungdomsverksamheten kunde berätta att Junis Filmklubb har haft en fin höst med film varje tisdag. Efter mötet visade Märta Schilt bilder från förra årets verksamhet och påminde oss om ett bra år.

Söndagen den 3 februari 2013

INkoren

IN-KÖREN Första kafékvällen på nyåret 2013 var ett gästspel av IN-kören, som är en pensionärskör i IOGT-NTO-distriktet. Kören, som leds av Maude Sjödin, bjöd på en konsert som var rikt varierad – populära melodier i nya arrangemang, klassiska sånger och tillochmed operettnummer. Olle Renström, som är medlem i kören, hann också med ett instick med en vers av Tage Danielsson.

Söndagen den 19 januari 2013

Vid aftonlampan

Året första sammankomst är traditionsenligt ett internt möte, då vi uppmärksammar medlemmar som har varit med länge i IOGT-NTO-rörelsen. Tre var det denna gång, Sven Carlsson, Sonja Röjder och Gunnel Trobell. Av dem var Sonja närvarande och kunde ta emot sitt diplom ur ordföranden Olle Renströms hand. Vi mindes också två medlemmar som vid 93 respektive 94 års ålder, Ulla Sedin och Anna Pettersson, avlidit förra året.

Så fick Märta Schilt inta scenen för sitt lika traditionella program Vid aftonlampan. Den här gången läste hon ett par texter som hennes pappa, som föddes 1886, skrivit. Den första berättade om hur han nittonårig vandrade i det svenska samhället med en kamrat och sökte jobb. Den andra – och längre – var en dramatisk skildring av en utflykt på Mälaren 1920, då han och hans kamrater råkade ut för en våldsam storm på Björkfjärden, när de besökte det gamla Birka.

Den som hade förmånen att vara med om uppläsningen fick samtidigt en insikt om att Märtas litterära begåvning är ett släktdrag.