Kafékvällar våren 2014

Söndag 25 maj 2014  

Vårkonsert av Långbrodalskören
Vårsäsongen 2014 avslutades med Långbrodalskörens vårkonsert. Den lockade nästan fullt hus, och kören motsvarade allas förväntningar. Ett omväxlande program, som gav plats också för publikens medverkan. Kören leds numera av Martin Wikmark, som under våren ensam har övertagit ledningen av kören efter Kerstin Edewald-Berg. Långbrodalskören har en fast tradition i Godtemplargården – tjugotre år har vi haft glädjen att ha den hos oss.

Söndag 11 maj 2014

allsång

TAUBE I VÅRA HJÄRTAN
Traditionsenligt bjuder IOGT-NTO-föreningen i Älvsjö på sång och musik inför sommaren. Denna dag var det den skickliga Specialensemblen, som har Godtemplargården som sin repetitionslokal, som svarade för arrangemanget. De bjöd på en strålande konsert, där också Bo Högstedt medverkade som allsångsledare och solist. Tillsammans fick Högstedt och ensemblen de bortåt fyrtiofem åhörarna att släppa loss och sjunga ut. Samtidigt fick de veta åtskilligt om Taube – det var en välplanerad och kunskapsrik presentation som vi fick.

Söndag 27 april 2014

IngridCarlberg

RAOUL WALLENBERG
Författaren och journalisten Ingrid Carlberg gav förra året ut en bok om Raoul Wallenberg, som spelade en central roll för att rädda ett stort antal judar undan Nazitysklands koncentrationsläger under det andra världskrigets slutskede. Wallenberg var affärsman, inte diplomat, och han organiserade också konkreta hjälpinsatser som livsmedelstransporter.
Carlbergs bok är omfångsrik – nära 800 sidor – och den utgör ett imponerande forskningsverk som kommer att spela stor roll för vår kunskap om nutidshistorien.
Kvällens besökare kunde också glädja sig åt en föreläsare som inte ställde sig i vägen för ämnet genom att göra sig själv till huvudperson. Hon är därvid ett föredöme för många föreläsare.

Tisdagen den 8 april 2014 kl 19

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Val i sikte!
Detta år genomförs två viktiga val, den 25 maj till Europaparlamentet och den 14 september till riksdag, landsting och kommunfullmäktigeförsamlingar.
En extra kafékväll med två politiker inbjudna att föra samtal med varandra och med åhörarna. inriktning på främst alkhol- och drogfrågor. Anna Hedh, som representerar soicaldemokraterna i Europaparlamentet och Magnus Sjödahl, som är riksdagsledamot för kristdemokraterna, förde ett både kunskapsfyllt och tankeväckande samtal om Sverige och förhållandet till den Europeiska Unionen.
Vissa missuppfattningar reddes ut, t ex att alkohol- och drogpolitik skulle kunna vara betydligt hårdare reglerad i Sveriges än den är – vi har inte, som många tror avstått från egen beslutanderätt i den grad som den allmänna uppfattningen är. Anna Hedh, som är medlem av IOGT-NTO, har tillhört parlamentet i tio år och kandiderar för en ytterligare period i årets val, medan Sjödahl är relativt ny som riksdagsledamot.

Efter samtalet fortsatte tankeutbytet vid kaffeborden.

Söndag 23 mars
LenaRainer

KORSORDET 100 ÅR
Lena Rainer, journalist och författare, presenterade vid denna kafékväll den bok om korsordets historia som hon nyligen givit ut. Korsordet i dess moderna form är alltså bara hundra år, men leken med ord kan man spåra mycket längre tillbaka i tiden – fyratusen år före Kristus finns det exempel. Men den form vi är vana vid – med svarta rutor och finurliga nyckelord – är alltså betydligt yngre. Rainer, som själv är en engagerad korsordslösare, gav både roande och tankeväckande exempel på sådant som inte ska underskattas som i bästa mening bildande. När bildkrysset infördes i tidningarna på 1950-talet fick korsordslösandet ett nytt uppsving. Ett trettiotal besökare denna kväll, bland dem ett antal som inte gästat oss tidigare, fick tillfälle att också köpa boken innan de gick hem.
Kvällen hade inletts med årsmötet med Brännkyrka Godtemplares Byggnadsförening, som äger Godtemplargården.  Det mötet godkände förvaltningen under föregående år och omvalde styrelsen.

Söndag 9 mars 2014

OmarMustafa

MUSLIM I SVERIGE
Ordföranden i Islamiska förbundet Omar Mustafa  gästade oss denna kväll och gav det tjugofemtal åhörare som samlats en intressant lektion. Första gången vi känner till att en islamtroende besöker Sverige är på 1100-talet, och så sent som 1930 fanns bara omkring 15 muslimer här. Den första moskén byggs 1949. Idag bor det en halv  miljon muslimer i landet. Det är framförallt en omfattande invandring av arbetskraft  som förklarar den starka ökningen.
Fredagsbönen i Stockholm samlar omkring två tusen personer, men engagerade i den lokala föreningen är inte mer än omkring tvåhundra. Man ska dock inte tro att Islam är en entydig och sammanhållen religionen – det finns många skilda uttryck för den.
Det finns i Sverige en utbredd islamofobi, som underbyggs av föreställningen att läran är   just centralstyrd och entydig. Okunskap och en fiendskap som bara kan benämnas rasism  måste vi gemensamt bekämpa.
Det finns en påtaglig segregation i det svenska samhället – som både handlar om bostadsområden och umgänge, men det största problemet är en ensidig bild av islam som odlas i media. Att terrorismen ofta ses som islampräglad är en missuppfattning – djurrättsaktivister utför fler brott än islamska grupper.
För vår förening var Mustafas föredrag särskilt välkommet, eftersom Godtemplargården är en vanlig festlokal för muslimska föreningar och enskilda familjer.

 

Söndag 9 februari 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TILLBAKA FRÅN ANDRA SIDAN – Bertil Lindberg om mer än femton år i Australien

Bertil Lindberg, tidigare mångårig medarbetare i nykterhetsrörelsen, bl a som kanslichef på IOGT-NTO:s förbunsexpedition återvände nyligen efter mer än femton år i Australien. Han berättade för en intresserad åhörarskara om ett land som för de flesta är okänt. I varje fall vet vi inte så mycket som vi tror.
Ursprungsfolkets, aboriginernas, villkor, landets för oss närmast ofattbara storlek och dess roll i världen tillhörde det han berättade om, och för åhörarna var det särskilt intressant att han avstod från att berätta om sig själv. Föredraget handlade om Australien, inte om Bertil Lindberg och Australien, vilket tillsammans med en föredömlig pedagogisk uppläggning av föredraget gav en ovanligt stor utdelning av vetskap till lyssnarna.

Söndag 26 januari 2014

100_8736

Äventyr på Island
Karin Schilt svarade för programmet vid vårsäsongens första kafékväll. Ett trettiofemtal personer hade samlats, och Karin gjorde ingen besviken. Hon är som upptäcktsresande nyfiken och delar generöst med sig. Inte minst är hon en skicklig naturfotograf, som vet att hitta både dramatiska vyer och andra som stämmer till eftertanke. Besökarnas applåder var varma och uppskattande.
Efter föredraget och bildvisningen avslutades kvällen kring kaffeborden.