Kafékvällar våren 2015

Söndagen den 26 april 2015

Älvsjöbo, godtemplare, scout, kyrkopolitiker

2015-04-26 18.06.42

Söndagen den 26 april 2015 svarade föreningens egen medlem Bo Larsson för en berättelse om sig själv och sitt liv i Älvsjö och som medlem i IOGT-NTO-föreningen. Bosse växte upp i Godtemplargårdens grannfastighet. Hans föräldrar tillhörde den aktivaste kärnan i föreningen och Bosse kom efter att ha arbetat både i försäkringsbransch och annan affärsbransch att verka i samlingslokalorganisationer under lång tid. I dessa svarade han för kulturverksamheter, bland annat med biograf- och filmfrågor.

Som aktiv socialdemokratisk politiker, bland annat i kyrkoråd och i socialsektorn, har han bidragit till utvecklingen inte minst av närsamhället.

En intresserad publik kunde ta med sig viktiga erfarenheter om frivilligt folkrörelsearbete efter Bosses skildring.

Söndagen den 19 april
Vårkonsert med Specialensemblen
20150419_180401-1  20150419_180401-1

Konsertsäsongen startade som vanligt i vårens tid, och Specialensemblen inledde med ett som alltid melodiöst och väl framfört program, med en andra avdelning som innehöll folkliga tongångar.
Publiken, som bestod av drygt trettio personer, visade sin uppskattning för de nio ensemblemedlemmarna med varma applåder. 

Att ensemblen med sin repertoar förvaltar ett arv efter musikläraren i den kommunala musikskolan Uno Hurtigh förtjänar att upprepas.

 

Söndagen den 8 mars 2015
Historiskt besök av en förbundsordförande
100_9484

Söndagen den 8 mars 2012 – den internationella Kvinnodagen – fick föreningen besök av IOGT-NTO-förbundets ordförande, Anna Carlstedt, som har sin yrkesbas som forskare med inriktning på renässanslitteratur. Hon berättade med sin nyligen utgivna bok Furstinnan och stjärntydaren som bas om drottningarna Kristina, Elisabeth I och Katarina av Medici.

Att historisk kunskap och ett historiskt perspektiv är en god grund för förståelse av dagens samhälle gav Anna goda belägg för, och mötesbesökarna hade all anledning att känna sig styrkta när de tackade föreläsaren med en varm applåd.

Söndagen den 23 februari 2015
Besök av en biskop
100_9482

Caroline Krook som var en av de tolv första kvinnliga prästerna – hon prästvigdes i Lund 1959, var gäst vid kafékvällen söndagen den 22 februari. Så länge sedan – och ändå alldeles nyss för dem som är lite äldre. Hon berättade medryckande och utan överord om en av de viktigaste perioderna, inte bara i kyrkohistorien, utan hela den del av den moderna historia som handlar om kvinnors plats i samhälls- och kulturliv.
Caroline Krook är en person som förenar djup kunskap med intellektuell skärpa, och vi som lyssnade till hennes föredrag drog nog slutsatsen att hon inte alltid har varit en lätt motståndare, vare sig i debatt om teologiska frågor eller i praktiska organisationsärenden som församlingsuppdelningar i Stockholms stift.