Nöjeslokal för unga

Godtemplargården har med hjälp av ett bidrag från Kulturnämnden kunnat ställa lokaler till förfogande utan kostnad.

Det anslaget har dragits in, men fortfarande kan skolklasser, föräldragrupper, föreningar eller andra som ordnar nöjestillställningar som disko, teaterföreställningar eller annat som riktar sig till unga få hyra våra lokaler till låg kostnad. Det är idag näst intill omöjligt för unga att hitta bra nöjen i alkoholfria miljöer och därför är den här möjligheten särskilt viktig.

Kontakta Godtemplargårdens expedition, Bengt Göransson, tel 08 – 647 14 50 för närmare upplysningar.