Höstens program

Välkommen till hösten 2019 i Godtemplargården

Söndag 22 september kl 18
Musikcafé med familjen Dan Evald

Söndag 20 oktober kl 18
Minnesprogram om författaren Sven Lindkvist

Söndag 24 november kl 18
Specialensemblens höstkonsert

Söndag 8 december kl 18
Lucia

Söndag 15 december kl 18
Långbrodalskörens julkonsert