Mer om Älvsjö IOGT-NTO

Älvsjö IOGT-NTO är en förening med lång tradition i älvsjöområdet. Den bildades redan 1910 och invigde sin egen lokal, Godtemplargården 1914. Då hette den Ordenshuset. Sitt nuvarande namn fick den vid en större om- och tillbyggnad 1956 och därefter har ytterligare ombyggnader/moderniseringar skett 1976 och 1994. Lokalen betjänar också annat förenings- och kulturliv och är på dagtid hem för Daghemskooperativet Trumslagaren.

Föreningen har omkring 80 medlemmar och träffas i regel en gång i månaden, på söndagar kl 18. Programmen varierar men har i regel formen av öppna söndagskaféer med kulturprogram, föredrag m m.

Varje säsong ordnas också flera möten där aktuella alkoholpolitiska frågor diskuteras.

Styrelsens ordförande heter Olle Renström